SIA “MINERĀLI” nodrošina beramo būvmateriālu – smilts, grants, frakcionētu šķembu, šķembu maisījumu, frēzētā asfalta, melnzemes – tirdzniecību un piegādi no smilts-grants un dolomīta atradnēm klientiem Rīgā, Rīgas reģionā un pārējā Latvijas teritorijā.